SPRIDNINGS- OCH SORTERINGSSKOPOR

Med våra skopor för spridning och sortering kan ni återvinna miljövänligt och kostnadseffektivt, direkt på arbetsplatsen! Ställbar materialstorlek 20 – 200mm. Sortering, siktning, sållning och siktning av olika typer av sand, salt, kross, matjord eller liknande material. Hållbar och rejäl konstruktion!

Användningsområden

  • Bortplockning av sten från åkrar
  • Återfyllning av VA-diken
  • Spridning av material i jämnt lager
  • Sortering och spridning av sand och torr jord
  • Materialåtervinning direkt på arbetsplatsen
  • Siktning och sållning av naturmaterial

Våra modeller

Spridningsskopa
sv_SESvenska