SORTERINGSSKOPA EX 300

  • Idealiskt redskap vid sortering/spridning av sand, salt, kross, matjord eller liknande material.
  • Effektivt hjälpmedel för bortplockning av sten från åkrar.
  • Återfyllning av VA-diken och liknande.
  • Sprider material i ett jämnt lager.
  • Vibrerar med hjälp av hydraulisk vibrator.
  • Sortering av diverse material, ställbart från 20 mm till 200 mm.
  • Fasta lägen för armeringsjärn ger möjlighet till 50, 80, 115 och 175 mm fraktioner.
  • Siktduk 20-80 mm maskstorlek.
  • Enkel montering på befintlig planeringsskopa.
  • Bredd från 2500 mm till 3000 mm yttermått gavlar.

Vikt
Tryck begräsning
Bredd
Anslutning
Hydraulslang

275 kg, bredd 3000mm.
Max 210 bar
Från 2500 mm till 3000 mm.
Snabbkopplingar, 4 st.
½”, 2-stålinlägg för vibrator, ¼” 2-stålinlägg för cylindrar. Standardlängd när snabbkopplingar är placerade fram på redskapsfästet.

Flödesbehov

Min 45 liter/min vid det varvtal på dieselmotorn där vibrering utföres.

Extra utrustning

Siktduk, finns i flera varianter. Sandningsplåtar.

EXERO Spridningsskopa EX 300
sv_SESvenska