HYDRAULISK
MARKVIBRATOR EX 65

Maskinmonterade markvibratorer underlättar komprimering vid svåråtkomliga ställen och ökar säkerheten vid t ex komprimering i diken/gropar då inga personer behöver vistas i arbetsområdet.
Markvibratorerna fungerar utmärkt vid pålning av t ex stolpar och skiljeväggar.


Slänter komprimeras lättare med maskinmonterade markvibratorer.
Markvibratorerna klarar höga mottryck på returledningen, en egenskap som gör de lämpliga att använda tillsammans med rotortilt.

Hydraulisk Markvibrator Exero EX 65

Vikt
Längd
Bredd
Höjd
Vibrationskraft
Vibrationsfrekvens
Arbetstryck
Min. hydraulflöde
Max. tryck
Maskinbärare

450 kg
1070 mm
750 mm
760 mm
6,5 t
33 Hz
150 bar
70 l / min
210 bar
20–30 ton

EXERO Produktblad Markvibratorer
Produktblad EX 65
exero hydraulic compactors product sheet
Product sheet EX 65
Hydraulisk Markvibrator Exero EX 65