HYDRAULISK
MARKVIBRATOR EX 41

Maskinmonterade markvibratorer underlättar komprimering vid svåråtkomliga ställen och ökar säkerheten vid t ex komprimering i diken/gropar då inga personer behöver vistas i arbetsområdet.
Markvibratorerna fungerar utmärkt vid pålning av t ex stolpar och skiljeväggar.
Slänter komprimeras lättare med maskinmonterade markvibratorer.
Markvibratorerna klarar höga mottryck på returledningen, en egenskap som gör de lämpliga att använda tillsammans med rotortilt. 

Hydraulisk Markvibrator Exero EX 41

Vikt
Längd
Bredd
Höjd
Vibrationskraft
Vibrationsfrekvens
Arbetstryck
Min. hydraulflöde
Max. tryck
Maskinbärare

360 kg
1040 mm
610/680 mm
720 mm
4,1 t
33 Hz
150 bar
45 l / min
210 bar
10–21 ton

EXERO Produktblad Markvibratorer
Produktblad EX 41
exero hydraulic compactors product sheet
Product sheet EX 41
Hydraulisk Markvibrator Exero EX 41
sv_SESvenska