HYDRAULISK
MARKVIBRATOR EX 34

Maskinmonterade markvibratorer underlättar komprimering vid svåråtkomliga ställen och ökar säkerheten vid t ex komprimering i diken/gropar då inga personer behöver vistas i arbetsområdet.
Markvibratorerna fungerar utmärkt vid pålning av t ex stolpar och skiljeväggar.
Slänter komprimeras lättare med maskinmonterade markvibratorer.
Markvibratorerna klarar höga mottryck på returledningen, en egenskap som gör de lämpliga att använda tillsammans med rotortilt. 

Hydraulisk Markvibrator Exero EX 34

Vikt
Längd
Bredd
Höjd
Vibrationskraft
Vibrationsfrekvens
Arbetstryck
Min. hydraulflöde
Max. tryck
Maskinbärare

210 kg
805 mm
525 mm
600 mm
3,4 t
33 Hz
150 bar
30 l / min
210 bar
5–10 ton

EXERO Produktblad Markvibratorer
Produktblad EX 34
exero hydraulic compactors product sheet
Product sheet EX 34
Hydraulisk Markvibrator Exero EX 34