HYDRAULISK
MARKVIBRATOR EX 22

Maskinmonterade markvibratorer underlättar komprimering vid svåråtkomliga ställen och ökar säkerheten vid t ex komprimering i diken/gropar då inga personer behöver vistas i arbetsområdet.
Markvibratorerna fungerar utmärkt vid pålning av t ex stolpar och skiljeväggar.


Slänter komprimeras lättare med maskinmonterade markvibratorer.
Markvibratorerna klarar höga mottryck på returledningen, en egenskap som gör de lämpliga att använda tillsammans med rotortilt.

Hydraulisk Markvibrator Exero EX 22

Vikt
Längd
Bredd
Höjd
Vibrationskraft
Vibrationsfrekvens
Arbetstryck
Min. hydraulflöde
Max. tryck
Maskinbärare

190 kg
780 mm
450 mm
600 mm
2,2 t
33 Hz
150 bar
30 l / min
210 bar
2–6 ton

EXERO Produktblad Markvibratorer
Produktblad EX 22
exero hydraulic compactors product sheet
Product sheet EX 22
Hydraulisk Markvibrator Exero EX 22